Ponuky.skBezplatná inzercia pracovných ponúk. Ponuky práce, zamestnanie, job, brigády 
Centrum pre deti a rodiny Skalica


Administratívny pracovník, Hospodár

Náplň práce
Popis pracovnej funkcie: samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku CDR Skalica, hospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP, koordinovanie a zabezpečovanie činností spojených s procesom výberu zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb.
Druh pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer
Ponúkaný plat
Platové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkon
Miesto práce
Skalica
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Termín nástupu
podľa dohody
Informácie pre uchádzača
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
e) písomné čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti
f) písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti zasielajte na adresu alebo e-mailom, ktoré sú uvedené v texte inzerátu. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte prosím vo svojej žiadosti.
Termín podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je do 15.09.2021.Požadované vzdelanie
stredné odborné s maturitou
Ďalšie požiadavky na pracovníka
Požiadavky na zamestnanca:
stredoškolské s maturitou
práca so softvérom SOFTIP výhodou

Jazykové znalosti: úradný jazyk

Počítačové znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet

Osobnostné vlastnosti a schopnosti: schopnosť plniť úlohy v stanovených termínoch a v požadovanej kvalite, pracovať v tíme, komunikatívnosť, zodpovednosť, trpezlivosť, ochota k sebarozvoju a sústavnému vzdelávaniu

Požadované odborné znalosti: znalosť platnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania a správy majetku
Kontakt
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Pri potoku 10
90901 Skalica
SR
Kontaktná osoba: Šimeková Zuzana
Telefón: 034/6645571
Email:
Aktualizované 3.9.2021


Vytlačiť pracovnú ponuku


Ďalšie pracovné ponuky pre pozíciu: Administratívny pracovník


Copyright © Ponuky.sk