Ponuky.skBezplatná inzercia pracovných ponúk. Ponuky práce, zamestnanie, job, brigády 
SOŠ TaR
Stredná odborná škola technológií a remesie


Účtovník

Náplň práce
Zamestnanec plní povinnosti:
• riadi a kontroluje činnosť zamestnancov všeobecnej,mzdovej
učtárne a pokladníčku,
• zabezpečuje, usmerňuje a kontroluje plnenie úloh SOŠ v
oblasti hospodárenie a financovania, vykonáva rozbor
hospodárenia, štatistiku, účtovníctvo, rozpočtovníctvo
• samostatne vykonáva všetky účtovnícke práce, spracováva
priebežne bankové výpisy, fakturáciu, spracováva do
mesačnej uzávierky,
• zverenú agendu / účtovné doklady a iné účtovné písomnosti /
vedie v zmysle platných právnych noriem. Zodpovedá za
presné a odborné vykonávanie zverených prác
• vykonáva kontrolu všetkých ekonomických odborných činností.
Poskytuje metodickú pomoc jednotlivým úsekom pri zakladaní
a vedení operatívnej evidencie,
• pripravuje metodiku účtovníctva organizácie za pracovisko
učtárne, stanovuje rozsah vedenia analytických účtov v
príslušnom období v oblasti svojej pôsobnosti,
• plní úlohy vyplývajúce z riadenia podriadených zamestnancov
Druh pracovného pomeru
hlavný pracovný pomer
Ponúkaný plat
Zákon 553 /2003 Z.z. ( o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme )
Iné výhody
Týždeň dovolenky nad rámec ZP, možnosť zabezpečiť ubytovanie a uzavrieť doplnkové dôchodkové poistenie III. pilier.
Miesto práce
Bratislava
SOŠ TaR, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
Termín nástupu
ihneď
Informácie pre uchádzača
Práca s programovým vybavením ISPIN, Štátna pokladnica.
Požadované vzdelanie
úplné stredoškolské s maturitou
Kontakt
SOŠ TaR
Ivanská cesta 21
82375 Bratislava
SK
Kontaktná osoba: Eva Fuseková
Telefón: 02/48204253
Email:
Aktualizované 29.4.2022


Vytlačiť pracovnú ponuku


Ďalšie pracovné ponuky pre pozíciu: Účtovník


Copyright © Ponuky.sk