Ponuky.skBezplatná inzercia pracovných ponúk. Ponuky práce, zamestnanie, job, brigády 
Zoznam tém:

Vašou prvou vizitkou je životopis

Preskúmali ste trh práce a vybrali ste si. Teraz už zostáva predstaviť sa všetkým možným zamestnávateľom. Skôr než začnete o sebe písať, skúste sa na seba pozrieť očami toho, kto bude váš životopis čítať. Umožní vám to predstaviť sa a poskytnúť požadované informácie zaujímavým spôsobom. V súčasnosti organizácie uprednostňujú heslovite spracovaný životopis - tzv. štruktúrovaný.

Dobre napísaný životopis obsahuje päť častí:
- základné údaje o vašej osobe (meno a priezvisko, adresa, telefón, dátum narodenia)
- stručný prehľad vzdelania
- informácie o odbornej príprave, ktorá má vzťah k nášmu povolaniu, certifikáty
- prehľad všetkých doterajších zamestnaní zoradených od posledného k prvému
- ostatné významné informácie o vás. Môžete uviesť výsledky, ktoré ste dosiahli, aj keď nesúvisia s vaším predchádzajúcim zamestnaním.

Budete mať približne 40 sekúnd na to, aby ste životopisom zaujali. Zmyslom životopisu je dostať sa medzi tých, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Nezabudnite, životopis je príbeh vášho pracovného života.

Nikdy:
- nepridávajte odseky a nedopĺňajte životopis pripravený na inú príležitosť
- nevyraďujte informácie len preto, že by ste museli pridať druhú stranu
- neprikladajte k životopisu rôzne osvedčenia, odporúčania (ak neboli vyžiadané)

Vždy:
- fakty oznamujte stručne a výstižne
- ak je to nevyhnutné, použite dve strany textu - nikdy nie viac
- všetky významné informácie patria do životopisu, nie do sprievodného listu. Životopis posielajte so stručným listom.

Ukážka štruktúrovaného životopisu

Meno a priezvisko: Ján Klačka Adresa: Dolnozemská 18, 820 00 Bratislava tel. 632 51 0751 Dátum narodenia: 11. 10. 1966 ženatý, dve deti

Vzdelanie:
1980-1983: odborné učilište v Bratislave, spojový mechanik
1986-1991: Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Bratislave, oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
1995: Základy práce s PC
1995: Kurz: Práca na elektrotechnických ústredniach
1996: Kurz: Pobočkový systém Goldstar, Bratislava
1996: Kurz: Pobočkové ústredne ESMO, Bratislava

Kvalifikácia:
- údržba klasických telefónnych ústrední
- práca v ústredniach s krížovým spínačom
- údržba elektronických ústrední typu EP a US
- údržba verejných ústrední typu PE

Zamestnanie:
1989-1999: Riaditeľstvo telekomunikácií Bratislava, vedúci pracovnej skupiny
1985-1989: UTO 7 Bratislava, pracovník, špecialista
1983-1985: UTO Malacky, mechanik

Iné znalosti a zručnosti:
- angličtina (hovorená)
- vodičský preukaz skupiny B
- vynikajúce organizačné schopnosti
- práca s PC (MC World, MS Excel)

Záujmy: rekreačné športy, staré autá, country hudba, hra na gitaru, práca s mládežou

ďalšie informácie: ocenenia za vynikajúcu prácu v rezorte (1996), tri zlepšovacie návrhy pre prácu strediska špecializovaných činností, prvá cena v súťaži o amatérsku fotografiu (1990)


Na začiatok stránky


Copyright © Ponuky.sk