Ponuky.skBezplatná inzercia pracovných ponúk. Ponuky práce, zamestnanie, job, brigády 
Zoznam tém:

Prijímací pohovor

Prešli ste už užším výberom a dostali ste sa do situácie, keď vás pozývajú na prijímací pohovor? Chcete, aby si zamestnávateľ vybral práve vás. Preto musíte ukázať, že ste vhodnejší než vaši konkurenti. Vaše schopnosti ovplyvnia rozhodovanie komisie na 30 %; 70 % vám zostáva na to, aby ste na komisiu urobili dobrý dojem. Rozhodujúci dojem o sebe vytvoríte v prvých štyroch minutách. Preto je dobré pripraviť sa na prijímací pohovor vopred.

Čo vytvára dobrý dojem? Zrejme to, čo aj na vás samých pôsobí dobrým dojmom. Pozrime sa na oblečenie. Prvý dojem určite ovplyvní, či sme oblečení vhodne, alebo nevhodne. Ešte dôležitejšie je, či sa človek o seba stará, alebo o seba nedbá. Ani jeden zamestnávateľ nebude mať záujem o človeka, ktorý sa nedokáže postarať ani len o čistotu zovňajšku. Dôležitou súčasťou vonkajšieho výzoru je aj držanie tela. Chodíte vzpriamene, držíte hlavu rovno, alebo sa vám prepadá medzi ramenami? Zhrbený postoj vyvoláva dojem bezmocnostii. Ktorý zamestnávateľ chce človeka, ktorý sa cíti bezvládny a neschopný? Nevyhýbajte sa očnému kontaktu. To, pravda, neznamená, že máte hypnotizovať pohľadom. Ak však budete kamsi ubiehať zrakom, budete budiť dojem človeka, ktorý nevie, čo so sebou. Dávajte si pozor na spôsob vyjadrovania. Nie je ani také dôležité, či hovoríte spisovnou slovenčinou alebo nárečím, ako to, či sa viete vyjadrovať jasne, k veci a či viete stručne povedať, o čo vám ide. Ak nechcete hovoriť o všetkom naraz, ak zvolíte postupnosť, ktorej sa držíte, budete pôsobiť dojmom rozumného, vierohodného človeka. Každý prijímací pohovor je iný. Všetky sledujú spoločný cieľ - nájsť najvhodnejšieho kandidáta na uvoľnené miesto.

Ste na prijímacom pohovore.
Žiaden sa nezaobíde bez troch základných otázok:
- môžete nám o sebe niečo povedať
- prečo máte záujem pracovať práve v našej firme
- chcete sa nás niečo opýtať?
Informácie o sebe: Snažte sa hovoriť o tom, čo komisia potrebuje vedieť.

Zdôvodnenie vášho záujmu pracovať v danej firme: Cieľom je ukázať, že viete, čo chcete a prečo to chcete, aj to, že máte prehľad v oblasti, v ktorej firma pôsobí.

Otázky: Pýtajte sa na veci, ktoré potrebujete ešte prekonzultovať, ale doteraz na to nebol čas. Pýtajte sa na to, čo chcete zdôrazniť, ujasniť si. Môže sa stať, že na pohovore padne otázka ohľadom vašich silných stránok, a naopak, nedostatkov. Je veľmi dôležité, aby ste vedeli zhodnotiť to, v čom ste dobrý. Nie je vhodné byť falošne skromný. Rovnako dôležité je uviesť aj to, v čom máte ešte medzery. Snažte sa ukázať, že na odstránení svojej slabej stránky pracujete.

Ak je medzi požiadavkami znalosť cudzieho jazyka, pripravte sa na to, že časť pohovoru bude prebiehať v jazyku, ktorý sa požaduje. Niekedy sa v procese výberu pracovníkov môžete stretnúť aj s rôznymi testmi alebo dotazníkmi.

Nikdy: Neospravedlňujte vlastnú situáciu. Nesnažte sa vysvetliť momentálnu nezamestnanosť svojím vekom, starostlivosťou o deti, nedostatkom formálnej kvalifikácie. Pri prijímacom pohovore je vhodný čas na vyhodnotenie vašich krokov pri hľadaní zamestnania.

Ak sa vám darí získavať dostatok pozvánok na prijímacie pohovory, ale nedostávate ponuku zamestnať sa, skúste sa zamyslieť, či:
- nepotrebujete zmeniť vystupovanie počas prijímacieho pohovoru
- v životopise nenadhodnocujete svoje schopnosti, znalosti, vedomosti
- nedokážete sa predať zoči-voči
- nepotrebujete zmeniť svoj prieskum ponúk práce, svoju prípravu, oblečenie, prezentáciu.

Nenechajte sa znechutiť neúspechom. Výberové konanie je ako hra, v ktorej sa podarí uspieť len niekoľkým, prípadne jednému napriek tomu, že veľa hráčov je šikovných.


Na začiatok stránky


Copyright © Ponuky.sk