Ponuky.skBezplatná inzercia pracovných ponúk. Ponuky práce, zamestnanie, job, brigády 
Zoznam tém:

Sedem tipov, ktoré vedú na vytúžené pracovné miesto

Zatúžili ste po zmene? Ste nespokojný so súčasným zamestnaním? Možno aj vo vašom prípade nastal čas hľadať si nové pracovné miesto. Ak sa nechcete zaevidovať na úrade práce a ani postaviť "na vlastné nohy", pravdepodobne sa budete uchádzať o niektorú z voľných pozícií na trhu.

Hoci rôznych rád a odporúčaní, podľa ktorých treba postupovať, jestvuje toľko ako piesku v mori, niekoľko konkrétnych faktorov dokáže preukázateľne ovplyvniť váš konečný úspech. Ponúkame vám sedem z nich.

TIP Č. 1: Majte jasnú predstavu o tom, čo chcete
Tak teda: hľadáte nové miesto. Avšak viete, čo presne chcete? Spýtali ste sa niekedy sami seba, akú činnosť by ste radi vykonávali a pre akého zamestnávateľa by ste chceli pracovať? Viete, čo dokážete mimoriadne dobre? Rozmýšľali ste už nad tým, čo by ste v budúcnosti chceli dosiahnuť a ako vám k tomu môže pomôcť miesto, o ktoré sa uchádzate?

Čím jasnejšia bude vaša predstava, tým lepšie budú vyhliadky na úspech. Dôležité je presvedčiť potenciálneho zamestnávateľa o tom, že práve vy ste optimálnym kandidátom. Ak budete presne vedieť, prečo chcete získať práve toto miesto a práve u tohto zamestnávateľa, odlíšite sa od ostatných uchádzačov a ľahšie presvedčíte o svojich kvalitách.

TIP Č. 2: Dôležité informácie získajte v predstihu
Skôr ako sa budete uchádzať o miesto u konkrétneho zamestnávateľa, musíte si zohnať čo najviac informácií. Mali by sa týkať predovšetkým brandže, v ktorej by ste chceli pôsobiť, jej rozvojového potenciálu, mzdových pomerov, vyhliadok do budúcnosti atď., činnosti a úloh, ktoré by ste na seba chceli prevziať, spoločnosti, v ktorej by ste chceli pracovať, jej veľkosti, celkovej filozofie a kultúry, súčasných a budúcich projektov atď.

Ako zdroj môžete použiť internet, noviny a časopisy, odbornú tlač alebo osoby, ktoré pracujú v danej firme alebo oblasti. Čím lepšie sa pripravíte, tým cielenejšie dokážete sformulovať písomnú žiadosť, a tým lepšie obstojíte pri vstupnom rozhovore.

Pri zbieraní informácií môžete zistiť aj to, že práve tento zamestnávateľ pre vás napriek počiatočnej eufórii nie je ten pravý, prípadne môžete objaviť dosiaľ nepoznané polia pôsobnosti, spoločnosti alebo iné možnosti.

TIP Č. 3: Premyslite si, kde sa budete uchádzať
Máte dve možnosti: buď sa budete uchádzať o miesto v spoločnosti, ktorá práve inzeruje voľné ponuky, alebo sa budete uchádzať "naslepo". Hoci od druhej alternatívy vás mnohí budú odrádzať, stojí za to nad ňou aspoň krátko popremýšľať. Ak máte o danej spoločnosti dostatok informácií a ak na ich základe predpokladáte, že by mohli mať záujem práve o vašu kvalifikáciu, nebojte sa to skúsiť. V tomto prípade je však rozhodujúce, na akého partnera narazíte pri prvom kontakte.

Okrem toho nezabudnite na personálnoporadenské agentúry, trhy pracovných príležitostí a kariérové portály na internete (www.ponuky.sk a pod.). Veľmi dobrým pomocníkom môžu byť doterajšie interpersonálne vzťahy. Porozmýšľajte, akých ľudí poznáte vy sami a vaši známi, a kto z nich by vám mohol pomôcť otvoriť dvere k vytypovanému zamestnávateľovi. Majte oči a uši otvorené, pretože sieť kontaktov môže byť dobrým začiatkom úspešného konca.

TIP Č. 4: Premyslite si, ako sa budete uchádzať
O jednotlivých krokoch uchádzania o voľnú pracovnú pozíciu sa toho popísalo už veľa. Rozdiely medzi jednotlivými oblasťami, resp. pozíciami nie sú príliš veľké, hoci menšie či väčšie odlišnosti môžu vzniknúť. Napríklad pre čerstvého absolventa môže byť pri hľadaní prvého pracovného miesta dôležité priloženie všetkých školských vysvedčení, v prípade uchádzania o miesto generálneho riaditeľa to môže byť nadbytočné.

Ak si nie ste istý zoznamom potrebných dokumentov, naštudujte si príslušnú literatúru, príp. si zasurfujte na internete (www.karriere-ratgeber.de, www.HRweb.sk a pod.). V každom prípade sa snažte dosiahnuť, aby vaše podklady boli primerané a seriózne. Nešetrite na kvalite papiera a fotokópií, dbajte o jasný a zrozumiteľný štýl, v texte robte odseky a vyhnite sa gramatickým chybám a rôznym grafickým symbolom.

TIP Č. 5: Ponúknite sa ako najkvalitnejší tovar
Ak sa uchádzate o voľné pracovné miesto, ponúkate seba samého a výsledky vašej práce potenciálnemu záujemcovi. Nie ste v úlohe prosebníka, ale predavača, ktorý profesionálne ponúka tovar. Premyslite si spôsob, akým sa bude uberať marketing vašej osoby. Už pri formulovaní žiadosti myslite na to, že jej cieľom je vyvolať záujem. Práve na zvládnutie tohto kroku je nevyhnutná presná predstava o budúcej práci a dostatok informácií o potenciálnom zamestnávateľovi (bod č. 1 a 2).

Pri písaní žiadosti sa vyjadrujte v krátkych vetách. Snažte sa u adresáta vyvolať zvedavosť, pričom s výnimkou reklamnej brandže nejde o pretlak kreatívnych nápadov, ale o schopnosť primeraným spôsobom naznačiť šírku vašich predností. Mali by ste napísať, prečo ste práve vy optimálnym kandidátom, preto nepoužívajte rovnaký text pri všetkých pokusoch o získanie pracovného miesta. Najlepšie je, ak podklady zašlete konkrétnej osobe, s ktorou ste boli v kontakte.

TIP Č. 6: Nikdy sa nepredajte hlboko pod cenu
Pri interview nezabudnite na to, že potenciálnemu zamestnávateľovi ponúkate kvalitu i kvantitu. Ste človekom s určitými vedomosťami, kompetenciami a zručnosťami, pričom niektoré z vašich schopností sú na mimoriadnej úrovni. Vnímajte sami seba ako niekoho, kto má čo ponúknuť a kto za svoje kvality vyžaduje primeranú hodnotu. To neznamená, že môžete byť arogantný, avšak nepredajte sa pod cenu. Každé uchádzanie o voľné pracovné miesto má dve strany: vy skúšate zamestnávateľa, a zamestnávateľ skúša vás.

TIP Č. 7: Poučte sa z prípadného neúspechu
Odmietnutie nikdy neberte osobne. Môže byť veľa dôvodov, prečo sa nerozhodli pre vás: možno nepotrebovali človeka s vašou kvalifikáciou, možno v súčasnosti neprijímajú nových ľudí, možno sa im niekto iný hodil lepšie ako vy. Ak ste sa počas výberového procesu osobne stretli s človekom zodpovedným za nábor ľudských zdrojov, môžete mu zatelefonovať a priamo sa spýtať na dôvody zamietnutia vašej žiadosti. Za normálnych okolností by pre vás mal byť takýto rozhovor pozitívom: ak sa na vaše plecia zosype kritika za nesprávne podklady, viete, v čom sa máte zlepšiť.

Ešte raz si premyslite, či je daný zamestnávateľ a daná pracovná pozícia to najlepšie. Mnohí ľudia sú presvedčení o tom, že osud ich neraz sám od seba nasmeruje na správnu cestu. Samozrejme, že táto veta stráca zmysel, ak ide o x-té odmietnutie. V takom prípade môžete mať pocit frustrácie, avšak pokúste sa vzchopiť a konštruktívne hľadieť do budúcnosti. Možno potrebujete radu profesionálneho odborníka, možno vám jednoducho chýbajú určité zručnosti, ktoré si potrebujete doplniť. Možno ste sa orientovali na nesprávnu oblasť a v inej brandži by ste boli úspešnejší. V nijakom prípade sa nevzdávajte a verte v svoje sily. Úspech sa určite dostaví.

AKÁ FOTOGRAFIA JE NAJLEPŠIA
V marketingu vašej osoby hrá veľmi dôležitú úlohu fotografia tváre alebo celej postavy, ktorú mnohí zamestnávatelia vyžadujú ako súčasť podkladových materiálov. Ak pošlete starú (maturitnú, napriek tomu, že ste maturovali pred desiatimi rokmi), nekvalitnú či neprimeranú (z letnej dovolenky) snímku alebo (a to je najhorší prípad) fotografiu z automatu, budete šetriť na nesprávnom mieste.

Vyhľadajte dobrého fotografa a v spolupráci s ním urobte fotografie, na ktorých budete vyzerať tak, ako sa pred potenciálnym zamestnávateľom plánujete prezentovať. Spýtajte sa priateľov a známych, ako na nich vaša snímka pôsobí. Ak je potrebné, dajte sa odfotiť viackrát. Zlá fotografia vám môže uškodiť viac, ako si myslíte.


Na začiatok stránky


Copyright © Ponuky.sk